Subscribe to our newsletter:

mKaba

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Korištenje mKaba aplikacije na Vašem mobilnom telefonu omogućuje Vam jednostavno upravljanje sredstvima na svim vrstama računa otvorenim u Karlovačkoj banci.

Putem mKaba aplikacije na svom mobilnom telefonu možete obavljati sljedeće usluge:
• pregled poslovnica i bankomata
• uvid u tečajne liste
• uvid u stanje i promet svih računa kojima ste vlasnik ili opunomoćenik
• uvid u stanje i transakcije po kreditnim i debitnim karticama
• uvid u račune kredita
• plaćanje dugovanja po karticama i kreditima
• brzo i efikasno obavljanje bezgotovinskog platnog prometa
• obrada naloga s 2D barcode-om
• kupoprodaja deviza
Odabir opcije mToken omogućuje Vam prijavu na servis e-Kaba, internetsko bankarstvo Karlovačke banke.

Da biste postali korisnik mKaba aplikacije, morate se registrirati u Banci. Nakon registracije slijedi instalacija i aktivacija mKaba aplikacije.

SIGURNOST:
Aplikacija mKaba sigurna je za korištenje. Korištenje aplikacije zaštićeno je PIN-om (korisnik uvijek može promijeniti PIN), a dodatnu sigurnost omogućuje i vremenska kontrola neaktivnosti aplikacije.


Using mKaba aplication on your mobile phone allows you to easily manage assets on all types of accounts open in Karlovačka banka.
With mKaba aplication on your mobile phone, you can:
• overview the list of branches and ATMs
• check exchange rates
• overview the details of all accounts
• overview the balance and transactions of debit and credit cards
• overview the balance of loans
• execute payments of bills of credit cards and loans
• execute cashless payments easily and efficiently
• processing 2D barcode payments
• buy and sell foreign currency
Selecting mToken option, allows you to log in to the eKaba, Internet banking of Karlovačka banka.
To become a user of mKaba aplication, you must register at the Bank. After registration, follows the installation and then activation of mKaba.

SECURITY:
mKaba aplication is safe to use. Using the aplication is protected by a PIN (user can always change PIN). Aditional security is time control inactivity of aplication.