Subscribe to our newsletter:

AFAD ERG

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

İlk müdahale personeline yönelik KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) maddelerine ilişkin teknik bilgileri içeren mobil uygulamadır. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, bilinen KBRN maddeleriyle ilgili bilgilere;
• KBRN madde ismi,
• UN Numarasını (Birleşmiş Milletler Uluslararası Tehlike Sınıflandırma ve Taşımacılık Numarası) ,
• Tehlikeli Madde Sınıflandırma Sembolleri
ile ulaşabilecekler. Ayrıca kullanıcılar;
• Bilinen KBRN maddelerinin sağlık ve çevreyle ilgili olası tehlikelerine,
• Kişisel korunma ve kamu güvenliğine ilişkin bilgilere,
• Acil müdahale durumunda yapılması gerekenlere ve ilk yardım esaslarına
ulaşabilecekler.