Subscribe to our newsletter:

Aktivity manažment – Generali

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Aktivity manažment je jedinečný nástroj na zvýšenie efektivity práce. Riadenie vlastných aktivít a aktivít svojich spolupracovníkov, obchodníkov posunie ako profesionálne, tak aj príjmovo do vyššej kategórie. Tento systém pomôže jednoducho, na dennej báze porovnávať a vyhodnocovať plán s reálnymi uskutočnenými aktivitami.