Subscribe to our newsletter:

Từ Điển Thuốc Tây

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Từ Điển Thuốc Tây là ứng dụng giúp bạn tra cứu OFFLINE thông tin về các loại thuốc tây đang lưu hành tại Việt Nam
Chứa thông tin về hơn 56000 tên thuốc và giúp tra cứu nhanh nhiều thông tin như: thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc, v.v…

Chức năng chính:
- 56000 thuốc được phân loại với đầy đủ thông tin chi tiết( nhà sản xuât, số đăng ký, thành phần thuốc, chỉ định, tương tác thuốc)
- Tìm kiếm thuốc theo tên và theo số đăng ký
- Đánh dấu thuốc hay sử dụng
- Tra cứu OFFLINE