Subscribe to our newsletter:

JokoGarbia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

JokoGarbia aplikazioaren helburua birziklatzeari eta biohondakinak sortzeari buruzko argibideak ematea da donostiarrei.

Mugikorraren bidez eskura izango dute donostiarrek:

• zabor edukiontzien mapa, koordenatu geografiko eta guzti,
• bilatzaile bat, egunero erabili ohi ditugun gauzak nora eta nola bota jakiteko,
• edukiontzi motei buruzko argibideak,
• Donostian zaborra birziklatu eta biltzeari buruzko berri guztiak.


Aplikazioaren atalak honakoak dira:

· Home:

· Azken hilabeteotan jasotako kg-ei eta JokoGarbia programan izen emandako familia kopuruari buruzko informazioa.
· Donostiako webguneko esteka batzuk, gai organikoak biltzeko programetako izapideei buruzkoak.
· Donostian zaborra birziklatu eta biltzeari buruzko berriak.

· Birziklatzearen Mapa:

· Donostiako mapa, edukiontzi motak eta koordenatu geografikoak adierazita.

· Edukiontziak.

· Edukiontzi motei buruzko argibideak. Zer eta nola bota edukiontzi mota bakoitzera eta erabiltzeko ordutegiak.

· ZerNonNola

· Bilatzailea, egunero erabili ohi ditugun gauzak nora eta nola bota jakitekoa.

· JokoGarbia

· JokoGarbia kanpainari buruzko argibide orokorrak.

· Rankinga

· Rankinga, auzoen araberakoa, JokoGarbia programei atxikitako familia kopuruarena.

· Alde pribatua (Neure datuak eta konpostatzea)

· Alde mugatua, JokoGarbia programaren bateko kideentzakoa, ondoko argibideak jasotzekoa: noiz jaso konpostatzeko poltsak, etxeko konpostatzera joandako azken eguna, programa erabiltzearen hobariak eta abar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La aplicación JokoGarbia tiene como finalidad facilitar información sobre reciclaje y generación de bioresiduo a los ciudadanos de San Sebastián.

Ahora podrás comprobar en tu móvil

• el mapa con los diferentes tipos de contenedores geoposicionados
• el buscador donde se puede obtener información de donde tirar los objetos de uso cotidiano.
• La Información relativa a los diferentes tipos de contenedores existentes
• Todas las noticias relacionadas con el reciclaje y recogida de basura en San Sebastián


La aplicación consta de los siguientes apartados:

· Home:

· Información de Kg de materia orgánica recogida en los últimos meses y del número de familias adscritas a los programas de JokoGarbia.
· Enlaces a la página web del ayuntamiento con los tramites de los diferentes programas de recogida de materia orgánica.
· Noticias relacionadas con el reciclaje y recogida de basura en San Sebastián

· Mapa del Reciclaje:

· Mapa de San Sebastián con los diferentes tipos de contenedores geoposicionados.

· Los contenedores

· Información relativa a los diferentes tipos de contenedores existentes. Que y como depositar en cada contenedor y los horarios de uso de los mismos.

· ZerNonNola

· Buscador donde se puede obtener información de donde tirar los objetos de uso cotidiano.

· JokoGarbia

· Información general sobre la campaña JokoGarbia.

· Ranking

· Ranking por barrios de número de familias adscritas a alguno de los programas de JokoGarbia

· Zona Privada (Mis Datos y Compostaje)

· Zona exclusiva para los pertenecientes a algún programa de JokoGarbia donde se puede obtener información como: cuando recoger bolsas de compostaje, fecha de la última visita al compostaje domiciliario, bonificaciones por uso del programa, etc.