Subscribe to our newsletter:

Min Felleskatalog

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Min Felleskatalog gir deg tilgang til oppdatert medisininformasjon på en rask og enkel måte, uten at du trenger nettilgang.

I Min Felleskatalog finner du:

• Pakningsvedlegg for medisiner tilgjengelige i Norge.
• Strekkodeskanner som kan brukes til å få informasjon om en medisin.
• Foto av kapsler og tabletter.
• Oversikt over alle landets apotek med kontaktinformasjon, åpningstider og kartreferanse.
• Mulighet for å finne nærmeste apotek og å lage oversikt over favorittapotek.
• Mulighet for å lagre kontaktinformasjon til helsekontakter som f.eks. lege eller tannlege.

Du kan i tillegg lage én eller flere medisinlister med oversikt over de medisiner som er i bruk. Det er mulig å legge til dosering, og du kan også aktivere en varslingsfunksjon som sender deg et varsel når det er tid for å ta medisin.

For at du skal kunne lese strekkoder på medisinpakninger, samt finne nærmeste apotek, trenger appen tilgang til:

• Stedstjenester: Benyttes for å finne din plassering slik at du kan få en oversikt over de 10 nærmeste apotekene fra der du befinner deg. Avstand til de ulike apotekene angis i oversikten, og nærmeste apotek ligger øverst.
• Kamera: Benyttes for å skanne strekkoder på medisinpakninger slik at du kan få informasjon om en medisin, eller slik at du kan legge medisinen til i en medisinliste.

Min Felleskatalog er utviklet av Ovitas/ThotSoft på oppdrag fra Felleskatalogen AS.

Felleskatalogen AS er et datterselskap av LMI.