Subscribe to our newsletter:

Đào vàng +

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Action
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Vàng, kim cương và thuốc nổ? Những thứ tạo nên một trò chơi kinh điển, bạn đóng vai một ông thợ mỏ, công việc của bạn là đào thật nhiều vàng để kiếm thật nhiều tiền. Đá, chuột, thuốc nổ là những chướng ngại vật liệu có cản tốc độ đào vàng của bạn không? Bạn đã sẵn sàng? Hãy chơi ngay!
Trải nghiệm lại game Đào vàng kinh điển một thời!
Cực giống phiên bản Đào vàng trên máy tính!