Subscribe to our newsletter:

Shani Aarti - Audio

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Shani Aarti with Audio

Shani is is a son of Surya Devta. He is generally depicted in dark complexion, clothed in black. Shri Shani Mahatmya describes the story of Shani's life. Shani Maharaj is a great devotee of Lord Shiva and Lord Vishnu. In Sanskrit Shani is called Sanischara, which means, "slow mover". Shani spends 2.5 years (Dhaiya) in each rashi. When we add the 2.5 years in previous and 2.5 years in next rashi together, the time period of 7.5 years is called Saadesaati, and the person faces challenging time during the period.

Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj |
Krupa karo hum din raj par, Dukh hariyo prabhu aaj || Om…… ||1||

Suraj ke tum balak hokar, jag main bade balwan |
Sab devo main tumhara, pratham maan hai aaj || Om…… ||2||
Vikramraj ko hua ghamend, apane shrethan ka |

Chaknaachur kiya buddhi ko, hila diya sartaj || Om…… ||3||
Prabhu Ram aur Pandavji ko, bhej diya banwas |
Krupa hoi jab tumhari, swami bachai unki laaj || Om……. ||4||
Surya sa raja Harichandra ka, bech diya parivar |
Pas hue jab sat pariksha main, dekar dhan aur raaj || Om…….||5||

Makhanchor ho Krishna kanhaai, gaiyyan ke rakhwar |

Kalank madhe ko dhoya, dhare hai roop virat || Om…….. ||6||
Main hoon din adnyani, bhul bhai hamse |
Kshma shanty do narayan, pranam lo maharaj || Om……. ||7||
Om Jai Jai Shri Shani Maharaj, Swami Jai Shani Maharaj ||