Subscribe to our newsletter:

TAPP EDCC522 AFR1

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

(English below)
In hierdie Tapp word die volgende inhoude hanteer:
- Waarom Vergelykende Opvoedkunde?
- Wat is Vergelykende Opvoedkunde dan?
- Wat is onderwys en opleiding dan?
- ’n Onderwysstelsel – wat is dit?
- Determinante van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel
- Die onderwysstelselbeleidIn this Tapp the following content will be covered:
- Why Comparative Education ?
- What is Comparative Education?
- What are education, teaching and training?
- An education system – what is it?
- Determinants of the South African education system
- The Education System Policy