Subscribe to our newsletter:

A-SIM

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

A-SIM giúp doanh nghiệp quản lý kho một cách dễ dàng, báo cáo số lượng tồn kho một cách nhanh chóng & chính xác. Ngoài ra, A-SIM còn tích hợp khả năng quản lý hoá đơn xuất hàng một cách hiệu quả, rõ ràng. Qua đó, bạn có thể xem được doanh số bán hàng & những hoá đơn xuất trong ngày, những hoá đơn sẽ xuất trong những ngày sắp tới. A-SIM helps you to easily manage stocks within your business.