Subscribe to our newsletter:

Hội thoại tiếng Ý

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

ứng dụng Hội thoại tiếng Ý
tập hợp các mẫu hội thoại thường dùng trong cuộc sống hằng ngày được chia thành các chủ đề chính:

Chức năng chính của chương trình:
- Xem các mẫu câu theo chủ đề
- tìm kiếm mẫu câu
-Lưu lại lịch sử nghe
- Đánh dấu các mẫu câu yêu thích
*****
Đặc biệt chức năng kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm giúp các bạn cũng cố thêm kiến thức.
chương trình đang được phát triển và làm thêm dữ liệu vì thế cần sự đóng góp quý báu từ các bạn

mọi chi tiết xin vui lòng email theo địa chỉ : admin@tygon.com.vn