Subscribe to our newsletter:

Hôm nay ăn gì? - Pro

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

Có khi nào bạn tự đặt ra câu hỏi: "Hôm nay mình ăn gì?". Mình cũng rất nhiều lần đặt ra câu hỏi giống như vậy và không ai trả lời giùm mình.
Giờ thì bạn không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa. App "Hôm Nay Ăn Gì?" sẽ giải quyết vấn đề đó của bạn.
App hỗ trợ các chức năng:
- Gợi ý món ăn cho bạn.
- Lưu thực đơn của bạn.
- Ghi nhớ món ăn yêu thích của bạn.
- Hướng dẫn bạn nấu các món theo thực đơn.
- Chia sẻ các món ăn ngon và thực đơn hấp dẫn lên Facebook.
- Update các món ăn mới liên tục.