Subscribe to our newsletter:

Masal Dünyamız Anaokulu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Masal Dünyamız Anaokulu olarak örnek bir kurum olmak için yola çıktık. Bu nedenle gerek ana dildeki eğitim programımız, gerekse yabancı dil eğitim programımız merak eden çocuğa özel hazırlandı. Merak eden çocuğu temel alan bir anlayışla hareket etmek ve her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak, velilerimizi okul çemberimizin içine alarak sorgulayan, araştıran, hayat boyu öğrenci olmaya gönüllü, olumlu düşünen öğrenciler yetiştirmek eğitim felsefemizin temelini oluşturuyor. AKADEMİK YAKLAŞIMIMIZ Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsiyor. Okulumuz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımıza açık uçlu ve gelişimlerine uygun yaşantılar sunmayı, bu yaşantılarla yeni fikirler geliştirmelerini ve yeni deneyimler yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim programımız çocuklarımızın gelişimsel, bireysel ve kültürel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde düzenlendi. Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olması. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe derslerde olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlendi, yapılan tüm aktiviteler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlandı. Dil öğrenim sürecinde gelişim ve öğrenim kazanımlarının paralel gitmesi ve tüm dil becerilerinin bir arada kullanıldığı dersler ve çalışmalar düzenlenmesi akademik yaklaşımımızda önemli bir yer tutuyor. Buna göre; •Akademik yıl boyunca farklı yaş grupları arasında aktivite ve ders paylaşımları devam eder ve bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. • Bu yaş grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, tekrar ağırlıklı ve öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunulur. • Tüm bunların ötesinde, dili kullanırken kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdan biri olarak benimsenmiştir. Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefleri ise şöyle özetleyebiliriz: • Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkunun desteklenmesi • Problem çözme becerilerinin kazandırılması • Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi • Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişimin sağlanması • Öğrencilerimizin arasındaki işbirliğinin, sosyal etkileşimin ve ilişkilerin geliştirilmesi • Birbirine destek olan, dayanışma içerisinde ve farklılıklara kucak açan bir topluluk oldukları bilincinin geliştirilmesi • Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesi • Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmaları REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ Masal Dünyamız Anaokulu'ndaki rehberlik programı bireyselleştirilmiş, çocuğun özel ihtiyaçlarına yanıt veren ve gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışını temel alıyor. Bu anlayış çerçevesinde, okulumuzda yıl boyunca çocuklarımızın gelişimleri ve yıl içindeki başarıları çeşitli gelişim ölçekleri, öğretmen gözlemleri ve portfolyolar kullanılarak düzenli olarak takip edilir. Bu takiplerle beraber her bir çocuğun gelişimsel süreci kendi içinde değerlendirilerek bu bilgiler belli aralıklarla veli-öğretmen görüşmelerimizde paylaşılır. MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU'NDA YABANCI DİL Masal Dünyamız Anaokulu'nda yabancı dil eğitimi İngilizcedir ve özgün bir program çerçevesinde gerçekleştirilir.