Subscribe to our newsletter:

Phòng Sinh Viên

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

This app is for vietnamese student who are finding their room to rent ! Location is for Viet Nam only !

Location is required to find out where you are , and to find data around you.


Tìm phòng trọ là một việc thường xuyên với các bạn sinh viên xa nhà, mỗi khi tìm phòng trọ đều rất vất vả và mất thời gian.
Để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi đã xay dựng một ứng dụng cho phép giải quyết vần đề một cách nhanh chóng !
Không gióng như nhũng trang web chia sẻ thông thường, chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn một ứng dụng rất tiện ích, khai thác sự tiện dụng từ chiếc điện thoải của bạn.

[Phòng Sinh Viên] cho phép bạn đăng thông tin phòng trọ, chia sẻ thông tin phòng trọ một cách nhanh chóng nhất !

+ TÌm phòng trọ xung quanh bạn
+ Đăng phòng trọ
+ Bản đồ nhiều chế độ
+ TÌm kiếm theo địa lý , địa chỉ