Subscribe to our newsletter:

TruyenHuyenAo

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Truyện huyền ảo là loại truyện nói về các nhân vật ở thế giới mà con người có thể tu tiên đắc đạo. Trong thế giới đó có chiến tranh có chém giết mà ở đó luôn tồn tại triết lý mạnh được yếu thua. Nhưng cũng không thiếu thốn tình người lồng ấm.