Subscribe to our newsletter:

SAFI Förskola

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Education
I want this app
Download from AppStore

+ är en app för smartphones och webb som gör det möjligt för skola och lärare att skicka budskap på svenska till elevernas föräldrar. Föräldrarna tar emot budskapet översatt till sitt eget modersmål. Föräldern svarar på sitt eget språk men skolan får svaret på svenska. Med andra ord en tvåvägskommunikation utan språkförbistringar och komplikationer.
+ Safi innehåller även en uppläsningsfunktion som ger analfabeter möjlighet att till fullo förstå budskapet och ge ett adekvat svar. För att ytterligare förtydliga meddelandet från skolan finns en bildfunktion som ger läraren möjlighet att visa exempelvis vilken bok som ska läsas inför ett prov, eller vad barnet förväntas ta med sig på skolutflykten.