Subscribe to our newsletter:

Teamcrop

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Phiên bản di động của hệ thống Cloud ERP Teamcrop.com. Teamcrop là một nền tảng quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP) dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp các giải pháp về quản lý công ty, bao gồm các nhóm tính năng:
- Quản lý nhân sự
- Quản lý dự án
- Quản lý khách hàng
- Quản lý hàng hóa
- Quản lý tồn kho
- Tích hợp website, facebook
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý thu chi
...