Subscribe to our newsletter:

Tinh Tien Dien

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

This is an app for power fee calculation used in each Vietnamese family.
The calculation is based on:
- The number used last month.
- The number used this month.
- The price from EVN.

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.