Subscribe to our newsletter:

Euskal Abizenak

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Euskal Herriko egungo deitura edo abizenen zerrenda osatzeko proiektua da hau. Zer esanahi du zure abizenak? Zer motako abizena duzu? Etxe Izena, Herri Izena, Deskriptiboa, Exonimoa, Patronimikoa...

Norbere abizenaren jatorrian arakatzeko aplikazioa da eta proiektuaren helburua denon artean Euskal Abizenen hiztegi hau osatzea da, horretarako, eskura dituzu aplikazioan zure abizena bidaltzeko formularioa edo Genealogia Ikertzeko Zerbitzua.

· Euskal Abizenen zerrenda
· Esannahi etimologikoa
· Zure Abizena gaineratzeko formularioa
· Ze motako abizena duzu? Etxe Izena, Herri Izena, Deskriptiboa, Exonimoa, Patronimikoa...
· Genealogia Ikertzeko Zerbitzua

Proiektu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzarekin egin da.
--------------------------------------------------------------------------------------
Aplicación donde se recoge el listado y descripciones de los apellidos vascos, así como su significado; ¿Cuál es el significado de tu apellido euskaldun? ¿A qué se refiere? nombre de la casa, nombre de la ciudad, descriptivo, endónimo, patronimico.....

El proyecto tiene como objetivo estudiar la aplicación del origen de los apellidos vascos y ser el diccionario de los mismos, por eso, se pone a disposición de los usarios un formulario de solicitud o el Servicio de Investigación Genealógica.

En la aplicación podrás encontrar:

· La lista de apellidos
· Importancia etimológica
· Formulario para añadir tu apellido
· ¿Qué tipo de apellido es?
· Servicio de Investigación Genealogía

Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia.