Subscribe to our newsletter:

Dicionario de kanji shogaku 1 2 3nensei

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Đây là một cuốn sách đặc biệt, đó là học Kanji theo kiểu…trẻ tiểu học của Nhật. Cuốn sách này dành cho học sinh tiểu học lớp 1,2 và lớp 3.

Những bài học được trình bày từ những chữ cơ bản nhất. Các bạn sẽ không chỉ học kanji mà cả những từ ngữ tiếng nhật cơ bản nhất, rất gần gũi với đời sống hằng ngày.