Subscribe to our newsletter:

eNitra

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia eNitra Vám sprístupní vybrané informačné služby zverejňované na webovom sídle www.nitra.sk. Ide o informácie o voľbách a referendách, o cestovnom ruchu, o činnosti obce, o materských a základných školách a o sociálnych službách v meste Nitra. Z aplikácie môžete zaslať do mestského úradu aj oznámenie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, oznámiť stratu alebo nález alebo ohlásiť závadu na chodníkoch, poruchy verejného osvetlenia, nelegálnu skládku alebo znečisťovanie vodných tokov a životného prostredia.