Subscribe to our newsletter:

FamilyDoc

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

FamilyDoc - A product of Tam Tri Hospital.Download and start using it.
Details here: http://tnsolutions.vn/tam-tri-hospital
or
http://dichvubacsigiadinh.vn/

Ứng dụng di động gọi bac sĩ tới nhà khám. Một sản phẩm của bệnh viện đa khoa Tâm Trí. Tải và bắt đầu sử dụng.
Chi tiết ở đây : http://tnsolutions.vn/benh-vien-tam-tri
hoặc
http://dichvubacsigiadinh.vn/