Subscribe to our newsletter:

Onet For Pikachu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Card
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Pikachu cổ điển với đầy đủ 9 nước đi và số lượng level không giới hạn. Game được làm theo bản chuẩn 90's và được nâng cấp bởi âm thanh và đồ hoạ hiện đại.