Subscribe to our newsletter:

SOLUNUM 2016

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 İzmir Çeşme Sheraton Otel'de, 15-19 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Alanının en büyük kongresi olma özelliğini taşıyan bir SOLUNUM Kongresi’ni daha hazırlıyor olmanın coşkusu ve heyecanı içindeyiz.

Yaşamın her anında gereksinim duyduğumuz ve son zamanlarda eksikliğini yoğun olarak hissettiğimiz BARIŞ bu yıl kongremizin teması olarak seçilmiştir. Sağlıklı olma, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanır. Sağlık hizmetinin eksiksiz sunulması için BARIŞ ortamı vazgeçilmezdir. Reçetemizdeki en etkin ilaç BARIŞ’tır. Ve BARIŞ yoksa her şey eksiktir: Yarına dair umutlar, bilim, sağlık…

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği de bu yıl BARIŞ dileğini Japon efsanesindeki turna kuşları ile gerçekleştirmeyi ümit ediyor.

Anadolu Halk Edebiyatı’nda “haber getiren”, şiirlerde kendisiyle “sohbet edilen”, eşinin yokluğunda kendini feda edecek kadar “sadakati temsil eden”, uzak doğuda “BARIŞ’ı simgeleyen” turna kuşu misali, SOLUNUM 2016 sizlere akciğer sağlığı ile ilgili yeniliklerin haberini getirsin. Görmediğimiz ama özlediğimiz arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla sohbet ortamı olsun. Sadakat ve BARIŞ hekimliğin zaten özünde var, gelin bu memleketin her köşesinde hüküm sürsün.

SOLUNUM 2016 Organizasyon Komitesi olarak, kongre bilimsel programını her yıl olduğu gibi üye anketlerinde iletilen istek ve öneriler ışığında, derneğimizin çalışma grupları ve koordinasyon kurullarıyla birlikte hazırlıyoruz. Programda yer alacak konuların üyelerimizin akademik beklentilerini karşılamanın yanı sıra, güncel gereksinimlerine de cevap verecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Sosyal program içeriği yönünden de doyurucu olmasına çabaladığımız kongremizden mutlu ve pozitif enerjiyle ayrılacağınızı ümit ediyoruz. SOLUNUM 2016 Kongresi’nin tüm hazırlık aşamaları sizlerle paylaşılacak, değerli katkılarınızla bilimsel ve sosyal içerik daha da zenginleşecektir.

Kavgalardan, savaşlardan uzak, uyumlu bir etkileşim içinde bilgilerimizi, deneyimlerimizi, çalışmalarımızı paylaşarak elbirliğiyle gerçekleştireceğimiz kongremize sizi davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.