Subscribe to our newsletter:

InterSchool

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng giúp Giáo viên và Cha mẹ học sinh kết nối với nhau, ngoài ra hệ thống còn là cầu nối giúp Cha mẹ có thể trao đổi thêm các thông tin về tình hình học tập, sức khỏe của con mình.
- Giáo viên thông báo tình hình của học sinh cho Cha mẹ
- Cha mẹ nhận và phản hồi các thông báo của Giáo viên.
- Cha mẹ cùng nhau trao đổi thông tin về con mình.
- Cung cấp các thông tin hữu ích về Chăm sóc, giáo dục cho Cha mẹ.