Subscribe to our newsletter:

Food4Thai

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

“โปรแกรมข้อมูลร้านอาหารไทยสี่ภาค” เป็นโปรแกรมนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของประเทศไทยครบทั้งสี่ภาค โดยก่อนผู้ใช้โปรแกรมนี้ จำเป็นต้องดาวโหลดจาก AppStore มาติดตั้งในเครื่องไอโฟน จากนั้นจะมีหมวดให้เลือก ในการเข้าสู่เนื้อหาของอาหารไทยในแต่ละภาค และมีข้อมูลของร้านอาหารไทย 4 ภาค แบ่งตามหมวด หรือสามารถเข้าไปดูในรูปแบบของพื้นที่ทั้ง 49 เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในตัวของข้อมูลเนื้อหาร้านอาหาร จะมีข้อมูลเมนูอาหารแนะนำพอสังเขป และสามารถโทรศัพท์เข้าที่ร้านได้โดยตรง พร้อมทั้งมีแผนที่ประกอบของร้านอาหารที่ผู้ใช้สนใจ ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมบนไอโฟน ซึ่งรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลอาหารไทยที่มีการพัฒนาลงบนไอโฟนยังไม่มีให้ดาวโหลดในขณะนี้