Subscribe to our newsletter:

Rutebok for mobil

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Velkommen Rutebok for Norge for iPhone
Med "Rutebok for Norge" for iPhone kan du planlegge reiser med kollektivtrafikk i Norge. Den gir relevante rutetider for tog, buss, ferje, båt, trikk, t-bane og fly uavhengig av lang eller kort reise. Du kan planlegge din reise, finne nærliggende holdeplasser, lese avgangstider og få gangavstander til og fra stoppesteder.
Reiseplanleggeren innholder
• Finn de nærmeste holdeplasser basert på gjeldende posisjon.
• Søk til eller fra dine kontakter (må ha registrert adresse).
• Visning av flere reisealternativer inkludert gangavstander.
• Sanntid for tog, ved forsinkelse får du alternativt reiseforslag.
• Se hvilken plattform ditt tog stopper ved.
• Avgang- og ankomsttider for ditt stoppested.
• Lagre dine reiser eller holdeplasser som favoritter.
• Lagre en reise i din kalender.
• Augmented Reality, bruk kameraet til å finne holdeplass.
• Visning på kart.
Har du ris, ros eller forslag til forbedringer på vår Rutebok for Mobil setter vi stor pris på din tilbakemelding!
For mer informasjon, gå til www.rutebok.no.

Nytt i siste versjon
• Feilrettinger.
• Oppdater søket ved å dra svarsiden ned og slipp.
• Ingen pro-versjon, alt er nå inkludert i gratis versjonen.

--- English version ---

Welcome Rutebok for Norge iPhone Travel planner
Combining all public transport services, Rutebok for Norge is the most relevant travel planner for getting around Norway without a personal vehicle. Using a single database loaded up with departures and arrivals for rail, air, waterway and road transportation, the travel planner quickly assembles the quickest mode of transport, no matter where or how far in Norway you are going.
Some of the features:
• Find public transport stops near your current position.
• Quick search to your contact’s address, if it is registered in your contact list.
• Multiple travel options are presented both as text and on maps, including walking distances.
• Real time information for all trains in Norway.
• Find the correct platform for your train departure or arrival.
• Departure- and arrival boards for any stop.
• Save your most frequent searches as favorites.
• Save your trip to your personal calendar.
• Find bus stops using augmented reality.
• We even show your whole trip on a map!
Do you have questions, criticism, praise or suggestions for improvements to our Mobile Rutebok, we appreciate your feedback!
For more information, visit www.rutebok.no.

Updates in the last version
• Bug fixes.
• Improved interface functionality.
• Free version is now all-inclusive.