Subscribe to our newsletter:

Proptech Teknisk Förvaltning

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Här kan du hantera, avrapportera samt skapa nya arbetsordrar på objekt i fastighetsdatabasen Vitec Nova.

För att använda tjänsten behöver du ett konto i Proptechs miljö.