Subscribe to our newsletter:

CMA iLab

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

CMA iLab is een toepassing voor artsen die regelmatig laboratoriumonderzoeken aanvragen bij CMA. De arts kan de resultaten van de onderzoeken bekijken hetzij, via een opzoeking op patiëntniveau hetzij via een opzoeking op afnamedatum.

In het resultatenscherm werden volgende applicaties ingebouwd:
- overzicht van de resultaten per aanvraag met aanduiding van abnormale waarden, referentiewaarden en eenheden (enkel op iPad);
- per analyse toegang tot interpretatieve commentaren;
- visualisatie van microbiologieresultaten incl. antibiogram;
- mogelijkheid om de historiek van de resultaten grafisch weer te geven;
- via het administratieve luik rechtstreeks telefonisch contact met de patiënt opnemen;
- via het administratieve luik google-maps starten met GPS-begeleiding naar de patiënt.

De toepassing wordt geactiveerd van zodra de arts van CMA een licentie heeft ontvangen.