Subscribe to our newsletter:

11 11 ТӨВ

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Шинэчлэлийн Засгийн Газар “11 11 ТӨВ”-ийг байгуулж иргэддээ нээлттэй, тунгалаг төрийг цогцлоохын тулд хүнд суртлыг халж, хурдан шуурхай үйлчилгээг эрхэмлэж иргэдийн саналыг 10 төрлийн сувгаар хүлээн авч, түүнд тодорхой хариулт өгөхөөр тус төвийг байгуулсан. 10 төрлийн сувгийн нэг болох ухаалаг гар утсанд зориулсан "11 11 ТӨВ" програм хангамжийн тусламжтайгаар иргэн та өөрийн орчин тойронд тохиолдож буй нийгмийн асуудлыг төр засагт мэдээллэх боломжтой юм.
Иргэдийн санал бүрийг холбогдох байгууллагад хүргэх болно.
"11 11 ТӨВ"