Subscribe to our newsletter:

InCard MasterPass™

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Simple and safe payments with InCard MasterPass™

InCard MasterPass™ is a digital wallet application for safe and simple internet shopping by securely stored payment card everywhere where you see MasterPass™ or MasterCard® Mobile CZ/SK payment buttons. On top of that, the MasterPass™ – global payment service of MasterCard® allows using the InCard app to shop all around the world wherever you see the MasterPass™ acceptance brand.

How to activate the application?

InCard application is activated via a verification code SMS delivered to user specified phone number. Then you will have to define an mPIN (6-digits password) which is needed for application logins and payment approvals.

How to register cards?
User knows the card data (card holder name, card number, expiry date, CVC2/CVV2) and activates it by automatically performing 0.05 EUR activation transaction in order to verify the card ownership. The card has to have e-commerce enabled (eventually the 3D Secure service as well).

Above listed personal data is necessary for application use and will be used only in this scope, for this purpose and during active use of the application by the user.

Where can I pay with InCard?
InCard can be used for payments in more than 250 000 e-shops around the world and they are counting.

InCard advantages:
1. Simple payments
2. Comfort
3. Speed
4. Security
5. Simple management
6. Purchase protection

More information about InCard application can be found at www.incard.cz/en

-----------------------------------------

Jednoduché a bezpečné placení s InCard MasterPass™

Aplikace InCard MasterPass™ je digitální peněženka pro jednoduché a bezpečné nakupování na internetu pomocí bezpečně uložené platební karty všude tam, kde vidíte platební tlačítka MasterPass™ nebo MasterCard® Mobile ČR/SR. Služba MasterPass™ - globální platební služba společnosti MasterCard® umožňuje využít aplikaci InCard k nákupům po celém světě, kdekoliv uvidíte značku MasterPass™.

Jak aplikaci aktivovat?

Aplikaci InCard aktivujete přes ověřovací SMS kód, který obdržíte na zadané telefonní číslo. Následně si v aplikaci vytvoříte mPIN (6místné heslo), kterým se přihlašujete do aplikace a potvrzujete platby.

Jak registrovat karty?

Uživatel zadá údaje o kartě (jméno držitele karty, číslo karty, expirace, CVC2/CVV2) a aktivuje ji aktivační transakcí ve výši 1.00 CZK z důvodu ověření karty. Na kartě je třeba mít povolené platby na internetu (a příp. i službu 3D Secure).
Pro užívání aplikace jsou nezbytné výše uvedené osobní údaje uživatele, které budou zpracovávány pouze v tomto rozsahu, za tímto účelem a po dobu používání aplikace uživatelem.

Kde lze pomocí aplikace InCard platit?

Aplikací InCard lze platit téměř v 250 000 internetových obchodech po celém světě a jejich počet neustále roste.

Výhody aplikace InCard:

1. Jednoduché platby – platba se automaticky načte z QR kódu přímo do telefonu, ze kterého rovnou zaplatíte (údaje z platební karty nikam neopisujete)

2. Pohodlí – do aplikace lze registrovat libovolnou platební kartu (MasterCard i Visa) a můžete nakupovat, aniž byste měli kartu u sebe

3. Rychlost – platba proběhne během několika vteřin a průběh sledujete přímo v telefonu

4. Bezpečnost – platby potvrzujete mPINem, údaje z karty se nedostanou k obchodníkovi

5. Snadná správa – aplikaci není třeba dobíjet či používat nový účet, všechny transakce vidíte na výpisech z karet.

6. Ochrana nákupu – garance plateb v platebním řešení InCard zůstávají zachovány stejně jako u jiných nákupů platební kartou. Například nedostane-li uživatel zásilku z elektronického obchodu, jednoduše podá reklamaci u elektronického obchodu a pokud z objektivních důvodů s reklamací u obchodníka neuspěje, požádá svou vydavatelskou banku o vrácení peněz.

Více informací o aplikaci InCard najdete na www.incard.cz