Subscribe to our newsletter:

Deník pacienta

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Deník pacienta je aplikace, která Vám konečně udělá pořádek ve svých zdravotních záznamech. Umožňuje evidovat celkový zdravotní strav, hlídat dávkování užívaných léků, upozornit na kontrolní prohlídky u lékařů, sledovat zdravotní záznamy k dané chorobě, archivovat fotokopie zdravotních výstupů k jednotlivým vyšetřením atd. Jednotlivé moduly pak umožňují zaznamenat měření, která jste pořídili v rámci prevence či měření, která pak předáváte ošetřujícímu lékaři v rámci své monitoringu své nemoci. Tyto moduly se v budoucích verzích budou dále rozšiřovat. Prosíme o zpětnou vazbu.

Důležité upozornění pro převod dat z Lite verze!!!!
Pokud chcete přenést již uložená data do této verze aplikace, vytvořte nejprve zálohu z verze Lite pomocí menu Nastavení-Záloha. Následně použijte v ostré verzi aplikace menu Nastavení-Obnovení. V obou případech je nutné mít vytvořen uživatelský účet. Pro správný průběh zálohy a obnovy dat je nutné mít ve vašem zařízení aktuální verze obou aplikací.
Verze Lite se od verze Full liší pouze omezením v počtu spravovaných uživatelů.

Klíčové vlastnosti:

1. Rychlý přístup ke všem svým zdravotním záznamům
2. Historie o proběhlých nemocí, operací
3. Upozornění na pravidelná očkování, dávky léků
4. Záznam pravidelných měření spojených s danou chorobou
5. Archivace fotodokumentace prohlídek a vyšetření

Uvítáme jakékoliv náměty na další rozšíření aplikace a prosíme o jejich zaslání na denikpacienta@kapcz.cz
----------------------------English------------------------------------

Patient's Diary - personal medical record
Patient's Diary is a new app which helps you to manage your medical records. From now on you can file your personal health information, monitor your medicine dosage, be reminded of next doctor visit or check-ups, track records about a paricular disease, archive photocopies of medical examination results, and so on.
With specialized modules you can store preventive measurements, observations and indications, or any other data you need to put down to consult with your doctor and to monitor course of your disease.
We are continually improving these modules and adding more features, so if you have any ideas, please let us know.

Important!!!
For transfer your personal data from Lite version use Backup from free version aplication and then use Restore from this version.
Version Lite is identical like Full version. Different is only in numbers of users.

Key points:

1. quick admission to all your medical records
2. history of your diseases and surgeries
3. reminding of regular immunizations and medicine dosing
4. recording regular mesuarements of particalar disease
5. archiving photodocumentation of medical examination results

Don't hesitate to send your feedback or any suggestions to: denikpacienta@kapcz.cz