Subscribe to our newsletter:

Arcade Balls

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Arcade
  • Board
I want this app
Download from AppStore

*** Over 3,000,000 balls have been created by you guys! ***

Arcade Balls is both singleplayer & multiplayer game. Mechanics are plain & simple – you gain points for stacking five or more balls next to each other, either horizontally, vertically or diagonally. For every move you make, 2 balls are generated on the board. Be smart & make the best of it. Killer features of Arcade Balls are integrated Leaderboard & Achievements. Moreover, you can invite your friends to play Arcade Balls & challenge them.

...

The game starts with a 7x7 board with 4 balls chosen out of few different colors. The player can move one ball per turn, and after move, 2 more balls are added to the board. The player can only move ball to selected place if path to this place exists (between the current position and destination). The goal is to remove balls by forming both horizontal, vertical and diagonal lines (5 or more balls with the same color). When user forms lines then balls disappear and user get points.

Game have modes: Normal and Arcade. In Arcade Mode user has 2 minutes for the game. But some balls have numbers on it. These numbers are seconds which user gets when he forms lines with ball which has one of this number. Game continues until the board is full.

Game has also Multiplayer mode.
Invite your friends over & challenge them. Each of the players has 3 minutes to score the most points. The score is always saved and can be viewed in Game Center rankings.

In the game user has ability to undo his moves if he made mistake.

Try it!

** Polski Opis **
**Klasyczna gra** - Świetna dla dzieci :)

Gra rozpoczyna się z czterema kulkami na planszy o wymiarach 7 na 7. Możesz ruszyć jedną kulkę w ciągu tury, a po ruchu dodane zostają dwie dodatkowe kulki, które mają utrudnić Ci rozgrywkę. Dodatkowo możesz przesuwać wybraną kulkę w miejsce, które nie jest zablokowane przez inne kulki. Za ułożenie linii pionowych, poziomych lub przekątnych składających się z przynajmniej 5-ciu kulek tego samego koloru dostajesz punkty, a kulki znikają. Im więcej kulek tym więcej punktów za ułożenie i tym większy bonus. Dodatkowo masz dostępne dwa tryby gry, normalny i czasowy. Swoje wyniki oraz innych możesz oglądać lokalnie lub w Game Center.

Gra posiada tryby normalny i czasowy (arcade). W trybie arkadowym masz dwie minuty, jednak na niektórych kulkach wyświetlane są liczby, które odpowiadają sekundom jakie zostaną doliczone do pozostałego czasu gdy ułożysz linię z taką kulką. Gra kończy się gdy skończy się czas.

Gra posiada także tryb wieloosobowy.
Możesz zapraszać swoich znajomych do gry i rywalizować z nimi. Masz 3 minuty, aby zebrać więcej punktów niż Twój przeciwnik.

Spróbuj!