Subscribe to our newsletter:

NAV Sykefravær

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Velkommen til NAV og Arbeidstilsynets sykefraværsapplikasjon for arbeidsgivere. Her kan arbeidsgiver finne informasjon om sykefraværsoppfølging og hvilke oppfølgingspunkter som skal gjennomføres, samt tips og råd rundt forebygging og tilrettelegging. Man kan også enkelt lage varslingsplaner for oppfølging av sine sykmeldte ansatte.
Tast inn den sykmeldtes fornavn og dato for første dag med sykemelding for å lage varslingsplan.

Det oppfordres til ikke å taste inn personsensitive opplysninger i applikasjonen. NAV og Arbeidstilsynet er ikke ansvarlig for eventuelle tap av personsensitive data fra applikasjonen.

Oppdatert i forbindelse med ny IA-avtale og lovendringer gjeldende fra 1. juli 2014.