Subscribe to our newsletter:

Procvič pravopis HD

$0.99
iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikace obsahuje cvičení na procvičení českého pravopisu, která jsou rozdělena do pěti logických celků - na pravopis vyjmenovaných slov, velkých písmen, předpon s/z, pravopis skupin mě/mně, u/ú a na pravopis slov cizího původu. Aplikace obsahuje 261 slov či slovních spojení, počet cvičení poroste s dalšími aktualizacemi.

The application is focused on czech ortography - contains many exercises focused on Czech language.