Subscribe to our newsletter:

PlaNet

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Education
I want this app
Download from AppStore

PlaNet er et støtteværktøj målrettet personer som har behov for hjælp til struktur, deling af information og kommunikation med deres kontaktpersoner.

PlaNet er baseret på ideen om et privat, socialt netværk hvor borgere kan dele information og kommunikation med deres kontaktpersoner.

I PlaNet kan man på en nem og overskuelig måde:
- Planlægge og få overblik over aktiviteter
- Lave tjeklister
- Kommunikere omkring hverdagen og følge op på aktiviteter
- Dele information med andre
- Skabe en nærværende faglig støtte
- Få hjælp til selvhjælp

I PlaNet kan personer som indgår i borgerens netværk dele information og kommunikation fx. forældre, pårørende og støttepædagoger. PlaNet gør det nemmere at støtte og hjælpe borgeren til en bedre og mere selvstændig hverdag. Planlagte aktiviteter bliver vist på en overskuelig måde og det er muligt at kommunikere direkte omkring aktiviteter samt følge udviklingen i hændelser over tid. Ved ferie, sygdom og andet fravær er det muligt at lade vikarer eller stedfortrædere indgå i borgerens netværk. PlaNet gør med andre ord støttepersoner nærværende og lader disse blive borgernes sociale
sikkerhedsnet.

Med PlaNet hjælper man borgere ved at:
- Give overblik og støtte lige ved hånden
- Sikre tryghed og faste rammer
- Give mindre usikkerhed og stress i hverdagen
- Styrke evnen til at kunne klare sig selv
- Øge deres livskvalitet

Mere information om PlaNet findes på www.arosii.dk/planet.