Subscribe to our newsletter:

Learners Driver

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Navigation
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Learners Driver toolkit for Australians.

این آپلیکیشن هوشمند با ترجمه دری/فارسی برای ان عده هم وطنان که به زبان انگیسی مهارت کافی برای سپری امتحان ترافیکی وک رودز ندارد کمک خواهد کرد.

در این نرم افزار ۹۹ سوال از سوالات اداره وک رودز ترجمه شده است و سوالات صحیح با پس زمینه سبز برای درک بهتر شما نشانی شده میباشد.