Subscribe to our newsletter:

SuperMakler

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Supermakler mobile is a modern application, through which you can invest on Warsaw Stock Exchanege by PKO Securities. Our customers have access to a clear and transparent user interface with intuitive icons that allow for easy orientation in the application even beginners and less experienced investors. In addition, stock quotes enriched with personalized charts fully meet the needs of more demanding customers. Among many advantages of supermakler mobile noteworthy is the access to the full list of current orders regardless of registration - in person, by telephone, or through other online trading platforms PKO Securities. The new application can be used by any client PKO Securities with access to supermakler.
If you have access to an online service supermakler, you can log in to the mobile application using the same ID and password. Just download and install the mobile application.

Advantages:
* Intuitive navigation - the use of pictorial icons, simplified window divided into required and optional data.
* Personalization selected application elements such as setting the default investment account after logging in, the default deferred payment.
* ID and password consistent with the online service supermakler.

=============================================

Supermakler mobile to nowoczesna aplikacja transakcyjna, dzięki której możesz inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Do dyspozycji klienta oddaliśmy czytelny i przejrzysty interfejs użytkownika wraz z intuicyjnymi ikonami obrazkowymi, które umożliwiają łatwą orientację w aplikacji nawet początkującym i mniej doświadczonym inwestorom. Z kolei notowania giełdowe wzbogacone o personalizowane wykresy w pełni odpowiadają na potrzeby bardziej wymagających klientów. Wśród wielu zalet mobilnego supermaklera na uwagę zasługuje dostęp do pełnej listy zleceń bieżących bez względu na sposób ich rejestracji – osobiście, telefonicznie, czy poprzez pozostałe internetowe platformy transakcyjne Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego .
Z nowej aplikacji może korzystać każdy Klient Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadający dostęp do supermaklera. Jeżeli posiadasz dostęp do internetowego serwisu supermakler, możesz zalogować się do aplikacji mobilnej wykorzystując ten sam identyfikator i hasło. Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację mobilną.

Zalety:
* Intuicyjna nawigacja - zastosowanie ikonek obrazkowych, uproszczone formatki podzielone na dane wymagane i opcjonalne.
* Personalizacja wybranych elementów aplikacji np. ustawienie domyślnego rachunku inwestycyjnego po zalogowaniu, domyślna odroczona płatność itp.
* Identyfikator i hasło spójne z internetowym serwisem supermakler.