Subscribe to our newsletter:

DNB Finger ID

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

DNB Finger ID gjør det mulig å logge inn i DNBs mobilbank med kun ett trykk av en finger. Du må være DNB-kunde og ha en iPhone som støtter Touch ID for å kunne bruke applikasjonen(iPhone 5S, 6 og 6+).

Du kan logge raskt og sikkert inn i mobilbanken enten fra applikasjonen eller direkte fra delingsfunksjonen i Safari. Du kan også bruke DNB FingerID til å hente frem engangskode for innlogging i nettbanken.

Tjenesten aktiveres ved bruk av BankID, BankID på mobil eller DNBs kodebrikke. Det kreves at Touch ID er aktivert på telefonen.


-------

DNB Finger ID enables you to log on to DNB's mobile banking with just a touch of your finger. You must be DNB customer and use an iPhone that supports Touch ID in order to use the application (iPhone 5S, 6 og 6+).

DNB FingerID allows you to quickly and securely use our mobile banking either from the application or directly from Safari using DNB extension. You can also use DNB FingerID to retrieve one time code for logging in to DNB internetbank.

The service is activated by using BankID BankID Mobil or DNB. It is required that Touch ID is enabled on your phone.