Subscribe to our newsletter:

Brønnøy Kalk HSEQ

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Dette er Brønnøy Kalk AS' app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder systematikk for å sende melding om avvik, observasjoner, nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. I tillegg har vi fåt laget en spesialmodul som brukes til dokumentering av forbrukskontroll på alle maskiner. Denne kontrollen hjelper oss å sikre at alle maskiner til enhver tid er sikkerhetsmessig i orden og i perfekt bruksstand.

Vi i Brønnøy Kalk tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.