Subscribe to our newsletter:

IntroPoint

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

De gemeente Volwaard stelt jaarlijks haar programmabegroting op. De Programmabegroting is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze begroting wordt als app beschikbaar gesteld. In deze begrotingsapp staan de plannen van de gemeente Volwaard voor de komende jaren, inclusief de bijbehorende budgetten. De app bevat bovendien ook: Video’s per programma onderdeel, links naar de belangrijkste partners van de gemeente (bedrijven, instellingen en andere overheden); verwijzingen naar achterliggende beleidskaders, wetsteksten en websites.

De begrotingsapp wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie en actuele teksten en cijfers. Ook over de realisatie van de plannen wordt via deze app gecommuniceerd. Hiermee hebben raadsleden steeds een up-to-date sturingsinstrument in handen, dat hen helpt bij het besturen van de gemeentelijke organisatie. Voor inwoners, bedrijven en instellingen biedt de app bovendien toegankelijke en actuele informatie over waar de gemeente Volwaard mee bezig is.