Subscribe to our newsletter:

Nhân tướng học Việt Nam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, xem tướng và học tướng là một hiện tượng văn hóa rất phổ cập. Thu hút một số tín đồ vô cùng đông đảo trong hầu hết mọi giai cấp.

Ứng dụng giúp bạn có những hiểu biết cơ bản về thuật xem tướng số