Subscribe to our newsletter:

Drumnaph Nature Reserve

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Is áit ar leith é Tearmann Dúlra Pobail Dhroimh nDamh agus is mó ná tearmann dúlra é. Tugann sé le chéile réimse saibhir dár n-acmhainní oidhreachta mar an béaloideas, áitainmneacha, an timpeallacht nádúrtha, an tseandálaíocht, an oidhreacht tógála agus an traidisiún béil. Is i scéal Fhinn Mhic Cumhaill a fhaightear bunús ainm an tearmainn, nasc tábhachtach a théann siar na mílte bliain. Is mionsamhail den tírdhreach ársa a bhí forleitheadach ar fud na hÉireann tráth é an tearmann agus cuireann sé ar chumas na gcuairteoirí dul siar san am agus a shamhlú cad é mar a bhí ár sinsir ag idirghníomhú leis an timpeallacht nádúrtha. Tá gréasán saibhir agus luachmhar de ghnáthóga nádúrtha sa tearmann ar nós coillearnach ársa, talamh portaigh, seascann, breis is míle d'abhainn ina mbíonn bradáin ag sceitheadh, agus réimsí innilte ársa.

Tá an suíomh faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht Chumann Forbartha Charn Tóchair agus an Iontaobhais Choillearnaí, agus déanann an dá eagraíocht sin monatóireacht agus bainisteoireacht chúramach air ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le cuairteoirí araon.

Tugann an aip shaor in aisce seo, atá maoinithe ag Ciste an Chrannchuir Oidhreachta agus ag Gníomhaireacht Timpeallachta Thuaisceart na hÉireann, turas treoraithe fíorúil dátheangach thart ar an tearmann duit i nGaeilge agus i mBéarla le gearrthóga fuaime, grianghraif agus tuilleadh eolais faoin réimse suíomhanna speisialta atá sa tearmann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drumnaph Community Nature Reserve is a very special place that is so much more than a nature reserve. It connects a rich variety of our heritage assets including folklore, placenames, the natural environment, archaeology, built heritage and oral tradition. The origin of the name of the reserve is found in the legend of Fionn Mac Cumhaill and this story is an important part of the “Fianna” tradition, going back several thousand years. Indeed the reserve represents a microcosm of an ancient landscape once dominant throughout Ireland and allows visitors to step back in time and visualise how our ancestors interacted with the natural environment. The reserve contains a rich tapestry of natural habitats including ancient woodland, bogland, fen, over a mile of an important salmon spawning river and precious ancient grazings.

The site is owned and managed by Carntogher Community Association and the Woodland Trust and is closely monitored and managed by both organisations for the enjoyment of the local community and visitors alike.

This free app, funded by the Heritage Lottery Fund and Northern Ireland Environment Agency gives you a bi-lingual virtual guided tour through English and Irish of the nature reserve with audio clips, photos and information on the range of unique sites on the reserve.