Subscribe to our newsletter:

Medical Genomics

Free
iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเภสัชพันธุศาสตร์และจีโนมทางการแพทย์ ค่อยๆปลดล็อคทีละด่าน นอกจากนี้ยังมีมินิเกม และตราสัญลักษณ์รางวัลพิเศษต่างๆที่รอคุณอยู่ จีโนมทางการแพทย์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณลองใช้แอพนี้