Subscribe to our newsletter:

Pacetracer

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Pacetracer är en app som syftar till att öka din innovationsförmåga. Appen ger dig en möjlighet att följa upp och förbättra din egen utvecklings- och förändringstakt. Pacetracer är en mental stegräknare. Genom att påminna och uppmuntra till aktion skapas positiva incitament. Som användare får du 10 frågor varje dag och du kan sedan se din hastighet, eller Pace. Den beräknas på de senaste 10 dagarnas svar och presenteras också som en jämförelse med tidigare tidsperioder och med andra användare. Du får också en känsla om du är i takt med övriga användare och om du är långsammare eller snabbare. Du får direkt återkoppling som visar om hastigheten ökar eller minskar över tid. Appen ger dig även råd och tips som är baserat på just dig och din utveckling och vilken typ av åtgärder som skulle kunna öka din Pace.