Subscribe to our newsletter:

iNELS Home Control IR for iPhone

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Application iHC-MIIR universal controller for all Audio Video appliances (and air-conditioners / HVAC units) 
The intuitive application environment makes it simple for anyone to control. The application connects via smart phone with the smart IR box, which further communicates with AV appliances using an IR code.
It controls your home theater, TV, DVD or Blue Ray player, Amplifier, Set top box, Satellite receiver, Air-conditioning and more.
 
It can control up to 100 arbitrary commands with various controllers that you normally have at home. The scenes function, where by a single command you perform multiple functions simultaneously (e.g. you are heading to bed and switch off all AV appliances in the entire home with a single command).
 
You can integrate any number of IR boxes into a single application, i.e. in a single application, you have control over the living room, children's rooms and others...You can also remotely control your home from anywhere using your home Wi-Fi network (e.g. from work or vacation). Thanks to auto-IP acquisition from the DHCP server, you need not set up a network (if you have no set fixed IP address). Option of connecting three sensors (to the smart IR box) for three directions of control. 
 
Type for control:
Are you coming home from work or vacation and you want to come home to just the right temperature? This very application in combination with a smart IR box will let you do it.
 
Manual: http://www.elkoep.com/downloads/iHC-MIIR_manual_EN.pdf

eLAN FW 1.6.510 version: http://www.elkoep.com/downloads/ELAN_IR.bin

App is only in czech language.


Aplikaci iHC-MIIR univerzální ovladač pro všechny Audio Video spotřebiče (včetně klimatizací) 
Intuitivní prostředí aplikace je jednoduché pro ovládání které zvládne každý. Aplikace je prostředníctvím chytrého telefonu spojena s chytrou IR krabičkou, která dál komunikuje s AV spotřebičmi IR kódem.
Co vše můžete ovládat (domácí kino, Televizi, DVD přehrávač, Blue Ray přehrávač, Zesilovač, Set top box, Satelitní prijímač, Klimatizaci)

Dokáže ovládat až 100 libovolných povelů s různych ovladačů které máte běžně doma. Funkce scén kdy jedním povelem provedete více úkonů najednou (například jedete spát a jedným povelem vypnete všechyn AV spotřebiče v celém domě).

Do jedné aplikace lze integrovat neomezený počet IR krabiček, to znamená že v jedné aplikaci máte pod kontrolou obyvák, dětský pokojík a další… Ovládání je možné v rámci síté wifi a také vzdáleně s jakéhokoliv místa (npříklad z práce nebo dovolené). Díky automatickému získání IP adresy s DHCP serveru není potřebné nastavování síte (v případě že nemáte nastavenou pevnou IP adresu). Možnost připojení tří senzorů (k chytré IR krabičce) pro tři směry ovládání. 

Typ na ovládání:
Jedete z dovolené nebo z práce a chcete aby jste měli po Vašom příchode optimální teplotu ? Právě tato aplikace ve spojení s chytrou IR krabičkou Vám to umožnuje.

Manuál: http://www.elkoep.cz/downloads/iHC-MIIR_manual_CZ.pdf

eLAN FW 1.6.510 verze: http://www.elkoep.com/downloads/ELAN_IR.bin