Subscribe to our newsletter:

PrioSkog

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

PrioSkog är ett beräkningsverktyg för höjdutvecklingskurvor. Höjdutvecklingskurvor beskriver hur sambandet mellan höjd och ålder i ett skogsbestånd utvecklas över tid och används för att skatta ståndortsindex vid bestämning av bonitet (bördighet). Appen innehåller en begränsad funktionalitet från en större applikation av PrioSkog AB som hanterar och analyserar skogsbruksplaner.