Subscribe to our newsletter:

LEF Spaarplan

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Stichting Leven en Financien (LEF) heeft als doel om het financieel bewust zijn van jongeren te vergroten waarvoor een lesprogramma ontwikkeld is. Deze app zal aansluiten op het LEF lesprogramma, maar kan ook gebruikt worden door mensen die het lesprogramma (nog) niet gevolgd hebben. Door gebruik te maken van deze app zal je meer inzicht krijgen op je financien door een spaardoel te definieren. Aanvullend vul je je inkomsten en uitgaven in en zal een resultaat getoond worden.