Subscribe to our newsletter:

Logboek Brandwering

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Hulpmiddel bij de registratie van doorvoeren en sparingen in wanden en vloeren die brandwerend geïsoleerd zijn. Met deze app wordt per doorvoer vastgelegd uit welk materiaal de leiding bestaat, de diameter, het soort sparing en met welk materiaal de doorvoer brandwerend gemaakt is. Daarnaast kunnen per doorvoer twee foto's worden vastgelegd, een voor en en na isoleren. Als er een plattegrond beschikbaar is kan daar de locatie van de doorvoer worden aangegeven.
Na synchronisatie met het beheer portaal kan daar de benodigde documentatie gegenereerd worden.