Subscribe to our newsletter:

Batrics Mobile Application

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Denna mobilapplikation är ett komplement till webplattformen "BATRICS" (Behavior Analysis, Therapy, and Research Information and Communications technology Support system") som utvecklas och drivs vid Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet Campus Östersund. Systemet utgör är en generell IKT-baserad plattform för behandlingsstöd inom KBT-inriktad klinisk/terapeutisk verksamhet (inklusive s.k. "internetbehandling"), liksom för datainsamling och grundläggande databearbetning vid olika typer av vetenskapliga studier. Den webbaserade plattformen används i första hand på enheter med "normalstor" skärm (dvs desktop- eller laptopdatorer, eller möjligen surfplattor), medan denna kompletterande mobilapp gör det möjligt att utföra vissa uppgifter (t.ex. registretra dagboksanteckningar och sända meddelanden) på sin smartphone. Enskilda användare ges tillgång till inloggningsuppgifter och instruktioner om användningen av appen vid registrering som deltagare i något program under BATRICS-plattformen.